AVANSNI RAČUN

NAPOMENA: 

Pre nego što započnete izradu računa, uvek prvo proverite da li je myLPFR uključen.

Ako je bezbednosni element prisutan u čitaču i svi podaci vaše prodajnog mesta vidljivi u statusu myLPFR-a, izrada računa će biti uspešna i Prosleđena Poreskoj.

Za više...


U glavnom meniju idemo na FINANSIJE - AVANSNI RAČUNI

Pokretanjem ESIR-a dobijamo prozor kao na slici ispod, (Slika 2).

Postupak:

 • Otvaramo račun pritiskom na taster “+” Novo (F2) – sekcija 2. slika 2,
 • Biramo KLIJENTA  po šifri, pib-u ili nazivu - sekcija 1, slika 2.
  • markiramo rezultat i stisnemo ENTER
  • Povezivanje avansa: da-(povezuje sa predhodnim avansom iz finansija)
  • ne-(novi unos, sa opcijom povezivanja u kasa bloku)

 • Biramo DATUM  iz kalendara -  sekcija 1, slika 2.
  • 2x levi klik miša u prazno polje datuma.
 • Biramo AVANS po PDV stopi, kucanjem slova “A” u polje “naziv avansa”. Markiramo rezultat i stisnemo ENTER, prelazimo na polje uplaćena vrednost, upišemo iznos i daljim pritiskom na taster ENTER potvrđujemo uneti iznos računa koji nam se pojavljuje u- sekcija 4.
  • 10:Avans (Đ) = 20%
  • 11:Avans (E) = 10%
  • 12:Avans (G) =   0% (oslobođeno od pdv-a)
  • 13:Avans (A) =   0% (za obveznike koji nisu u pdv-u)
 • Otvaramo polje NAPOMENA  – sekcija 3, slika 2.
  • upisujemo podatke o artiklu, usluzi, robi, … za koju se uplaćuje avans
 • Biramo polje ŠTAPMA (F10) sekcija 2, slika 1
  • generiše se kasa-blok AVANS-PRODAJA, kao na slici ispod, (SLIKA 3).

 • Biramo NAČIN PLAĆANJA -  sekcija 2, slika 3
  • X postavimo na željeno polje i odštampamo račun
 • Ako smo na početku birali “NE” za povezivanje avansa
  • sada se u sekciji 1, slika 3, možemo po izboru povezati sa nekim od predhodnih avansa, popunjavajući polje POZIV NA RAČUN, sa leve na desnu stranu
  • upisujemo broj računa u treće polje i potvrdimo sa ENTER
  • tako smo dobili i datum za taj račun

Napomena

Proveriti podatke u polju IDENT.KUPCA, i ako je potrebno napraviti izmene odabirom odgovarajuće šifre za identitet kupca pod kojom je upamćen i upisivanjem brojeva u polje desno. - sekcija 1, slika 3. 

možemo proveriti podatke o kupcu odabirom polja desno od ID kupca.

ID ŠIFARNIK KUPACAO nama

Više od 20 godina iskustva na polju fisklaizacije, softverske i računarske opreme prevashodno za potrebe manjih sistema.

Uputstva

DigiPOS softver

PROGRAMI

AnyDesk

Kontakt

MINEX SERVIS doo

Alekese Šantića 7

Novi Sad 21000

Srbija


+381 21 474-06-88

+381 69 474-06-88


e-mail: office@minex.rs

Podrška

AnyDesk je aplikacija kojom omogućavate podršci daljiski pristup vašem uređaju

AnyDesk

AnyDesk za Windows

UputstvoPOČETNA