INDETIFIKACIJA KUPCA

Kada Operater štampa račun PROMET-PRODAJA u kome ima identifikovanog kupca, račun će biti odštampan u 2 primerka. 

Prvi primerak je PROMET-PRODAJA, a drugi je KOPIJA-PRODAJA koji ima referentni broj prometa-prodaje.

Postupak: 

  • Nakon otvaranja računa pritiskom na taster “+” Novo (F2) – sekcija 1, slika 1
  • Biramo IDENTITET KUPCA  - sekcija 2, slika 1
  • strelica na “dole” - padajući meni, biramo šifru identifikacije kupca
  • u sledećem polju upišemo podatak (PIB, matični broj fizičkog lica ili broj dokumenta)

Ili iz ŠIFARNIKA KLIJANATAINDETIFIKACIJU KUPCA možemo uraditi po započetom računu pre ili posle unosa stavki, ali ne i posle izdavanja računa.


O nama

Više od 20 godina iskustva na polju fisklaizacije, softverske i računarske opreme prevashodno za potrebe manjih sistema.

Uputstva

DigiPOS softver

PROGRAMI

AnyDesk

Kontakt

MINEX SERVIS doo

Alekese Šantića 7

Novi Sad 21000

Srbija


+381 21 474-06-88

+381 69 474-06-88


e-mail: office@minex.rs

Podrška

AnyDesk je aplikacija kojom omogućavate podršci daljiski pristup vašem uređaju

AnyDesk

AnyDesk za Windows

UputstvoPOČETNA