REFUNDACIJA


U glavnom meniju idemo na FISKALNA KASAKASA BLOK

Redindacija DigiPOSPokretanjem ESIR-a dobijamo prozor kao na slici

Ovaj račun karakteriše činjenica da je neophodno uneti REFERENTNI BROJ RAČUNA na koji se pozivamo u fiskalnom računu koji radimo.Iz tog razloga pripremu ovih računa vršimo na drugačiji  način:

Postupak:

 • Otvaramo račun pritiskom na taster “+” Novo (F2) – slika 1
 • U polju TIP RAČUNA izaberemo za koji račun radimo refundaciju  - sekcija 1, slika 1
 • U polju TIP TRANSAKCIJE izaberemo refundacija - sekcija 1, slika 1
 • U polja POZIV NA RAČUN  - polja 2, 3, 4, slika 1 unosimo:
  • klikom na prvu strelicu broj bezbednosnog elementa koji je zatražo potpis računa
  • klikom na drugu strelicu broj bezbednosnog elementa koji je potpisao račun
  • klikom na treću strelicu broj kojim je numerisan račun

Klikom na ENTER biće popunjeno automatski vreme izrade referentnog računa, sadržaj računa sa artiklima i načinom plaćanja, identifikacija kupca i naziv kupca.

 • U NAČINU PLAĆANJA postavimo X na polje plaćanja sa kojim je urađen račun i štampamo


NAPOMENA: 

 • U slučaju kada se novac vraća na licu mesta, fizičkom licu koje nije obveznik prihoda od samostalne delatnosti radi se refundacija računa gde se u polje identifikacije kupca upisuje (broj lične karte ili drugi dokument) i kopija refundacije, na koju se kupac potpisuje.
 • Kada nemamo podatak o identifikaciji kupca u polje ident.kupca upisujemo svoj PIB.
 • Kopija ostaje kasiru kao dokaz da je povraćaj novca izvršen kupcu.
O nama

Više od 20 godina iskustva na polju fisklaizacije, softverske i računarske opreme prevashodno za potrebe manjih sistema.

Uputstva

DigiPOS softver

PROGRAMI

AnyDesk

Kontakt

MINEX SERVIS doo

Alekese Šantića 7

Novi Sad 21000

Srbija


+381 21 474-06-88

+381 69 474-06-88


e-mail: office@minex.rs

Podrška

AnyDesk je aplikacija kojom omogućavate podršci daljiski pristup vašem uređaju

AnyDesk

AnyDesk za Windows

UputstvoPOČETNA