KONAČNI RAČUN

KONAČNI RAČUN kao pojam u E-fiskalizaciji ne postoji, ali je zato kao takav postoji u E-Fakturama i knjigovostvu.

U E-Fiskalizaciji je ovo račun koji je izdat na osnovu pretkodno izdatih AVANSNOG RAČUNA, a koji je predhodno REFUNDIRAN (može biti i više povezanih AVANSNIH računa)

U DigiPOS ESIR-u je ovaj proces automatizovan, čime je omogućen lakši rad i evidencija avansnih računa.

slika 1Izdavanje konačnog računa kupcu koji ima ranije uplaćene avanse, zahteva predhodno refundiranje poslednjeg AVANSNOG RAČUNA, a zatim se u konačnom računu pozivamo na taj broj refundiranog avansa.

U glavnom meniju idemo na FINANSIJE - AVANSNI RAČUNI


Postupak:

slika 2

 • Otvaramo pregled izdatih avansnih računa, na LUPU, kao na slici dole (SLIKA 2)
 • Biramo KLIJENTA  po šifri, PIB-u ili nazivu
  • markiramo rezultat i stisnemo ENTER    
 • Refundacijom zadnjeg avansa, refundiramo i sve predhodne, povezane avanse u nizu.      
  • račun koji se dobije, ne izdaje se kupcu, ali njegov broj računa koristimo za izradu konačnog računa
  • pre kreiranja konačnog računa, potrebno je da u ŠIFRARNICI-ROBE napravimo artikal koji ćemo koristiti kod konačnog računa
  • sledimo korake na slici dole: (SLIKA 2)

slika 3

 • Pokrećemo kreiranje konačnog računa u odeljku ROBNO-FAKTURA  (SLIKA 3).
 • Otvaramo račun pritiskom na taster “+” Novo (F2)
 • Biramo KLIJENTA  po šifri, PIB-u ili nazivu - sekcija 1, slika 3
  • markiramo rezultat i potvrdimo sa ENTER
  • još 2x ENTER, da potvrdimo datum, valutu i datum prometa
 • Biramo ARTIKAL-ROBU, po šifri ili nazivu.
  • Markiramo rezultat i potvrdimo sa ENTER - sekcija 1, slika 3
 • Biramo NAČIN PLAĆANJA -  sekcija 2, slika 3
  • X” postavimo na željeno polje i idemo na Upamti (F4)
  • DigiPOS daje informaciju da za tog kupca postoje nezatvoreni avansi, tako što polje “A” postaje aktivno, sekcija 1, slika 3.

slika 4

 • Na sledećoj slici, (SLIKA 4) je objašnjenje za zatvaranje avansa
 • Otvorimo polje “A”
  • odaberemo avanse iz tabele, koje hoćemo da zatvorimo
  • 2x desni klik miša, da stavimo “X” za svaki, sekcija 1, slika 4
  • proverimo da li se zatvoreni iznos slaže sa konačnim iznosom računa
  • odaberemo polje “ZATVORI AVANSE”, sekcija 2, slika 4, i potvrdimo sa “DA”, čime prenesemo iznos uplaćenog avansa, PDV uplaćenog avansa i broj fiskalnog računa poslednjeg uplaćenog avansa
  • u polje “NAPOMENA” možemo upisati tekst, koji će biti vidljiv na specifikaciji, sekcija 3, slika 3.

 • Nakon ovih izvršenih radnji, pokrećemo štampu(F10) fakture, dobijemo upit za refundaciju avansa, potvrdimo na “Yes”, (SLIKA 5).
 • Program nas prebacijue na KASA-BLOK, sa svim avansima i njihovim iznosima u tabeli.
 • Biramo NAČIN PLAĆANJA
  • "X" postavimo na željeno polje i odštampamo račun avans-refundacija, (SLIKA 6)


 • Program nas vrati ponovo na ROBNO-FAKTURU:
  • pokrećemo štampu(F10) fakture, dobijemo upit za konačni račun, potvrdimo na “OK”, (SLIKA 7). • Program nas prebacuje na KASA-BLOK, (Slika 8).
  • obratite pažnju na polje identitet kupca, da stoji dogovarajuća šifra identifikacije kupca, sekcija 1, slika 8
  • poziv na račun je automatski popunjen brojem avans-refundacije, sekcija 2, slika 8
  • odabirom “ŠTAMPAJ”, izrađujemo KONAČNI RAČUN.

 • Program nas vrati ponovo na ROBNO-FAKTURU:
 • ako želite da štampate specifikaciju po računu, to možete uraditi ponovnim odabirom polja ŠTAMPAJ (F10), u PDF prikazu dobijamo specifikaciju za štampanje.O nama

Više od 20 godina iskustva na polju fisklaizacije, softverske i računarske opreme prevashodno za potrebe manjih sistema.

Uputstva

DigiPOS softver

PROGRAMI

AnyDesk

Kontakt

MINEX SERVIS doo

Alekese Šantića 7

Novi Sad 21000

Srbija


+381 21 474-06-88

+381 69 474-06-88


e-mail: office@minex.rs

Podrška

AnyDesk je aplikacija kojom omogućavate podršci daljiski pristup vašem uređaju

AnyDesk

AnyDesk za Windows

UputstvoPOČETNA